Als Geld je Lief is-Bescherm jezelf en je vermogen tegen een volgende grote crisis!

Haarlemse Prinsjesdaglunch

In 2014 was Elmer Hogervorst spreker tijdens de eerste editie van de Haarlemse Prinsjesdaglunch. Gisteren werd hij opgevolgd door Barbara Baarsma, hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA, Kroonlid bij de SER en algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. Zij hield in de Lichtfabriek in Haarlem een prima presentatie waarin zij waarschuwde voor te veel economisch optimisme en wees op de kwetsbaarheid van onze economie als gevolg van de hoge schuldpositie van veel huishoudens. Ook liet Barbara Baarsma zien dat de belastingwetgeving in Nederland een verstorend effect heeft op de economie.

Na afloop van haar presentatie bood Elmer Hogervorst haar één van de laatste exemplaren aan van de achtste druk van Deflatie in aantocht. Barbara boft, want zij kan het boek nu al op haar nachtkastje hebben liggen, terwijl anderen moeten wachten totdat de negende druk verschijnt. Naar verwachting zal dat eind september het geval zijn.

Foto: Noortje Dalhuijsen

hpl2015 boekoverhandiging elmer hogervorst aan barbara baarsma 15-09-15

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>