Als Geld je Lief is-Bescherm jezelf en je vermogen tegen een volgende grote crisis!

Nieuwe valutaoorlog op komst?

In ons nieuwe boek, Deflatie in aantocht, vijf stappen om de komende crises te overleven, schrijven wij – onder andere – over valutaoorlogen. Behalve in Japan, in de VS en binnenkort mogelijk ook in de eurozone, is er een valutaoorlog in het klein die binnenkort opnieuw dreigt op te leven.

Wij schrijven daarover het volgende:

We zijn inmiddels beland in het voorprogramma van een nieuwe wereldwijde valutaoorlog. Om de eigen economie te redden zal door veel landen de eigen valuta worden geslachtofferd. Zoals hiervoor al genoemd, woedt er al enige tijd een valutaoorlog op kleine, maar niet onbelangrijke, schaal, namelijk sinds de Zwitserse centrale bank (SNB) in september 2011 heeft aangegeven dat het gaat interveniëren in de valutamarkt. De SNB stelde een plafond in voor de waarde van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro. De Zwitserse valuta mag niet meer onder de 1,20 uitkomen tegenover 1 euro, omdat de munt dan te duur wordt voor exporterende Zwitserse bedrijven. De waardestijging van de frank is het gevolg van de toestroom van vluchtkapitaal uit de eurozone naar Zwitserland. Die kapitaalstroom heeft mede veroorzaakt dat er sinds 2011 sprake was van deflatie in Zwitserland. In juli 2013 stopte de trend van dalende prijzen na 21 maanden. De SNB zegt het niveau van 1,20 met “uiterste vastberadenheid” te zullen blijven verdedigen door, indien noodzakelijk, in onbeperkte hoeveelheden euro’s te kopen met evenveel bijgedrukte Zwitserse franken.

Koersontwikkeling euro tov Zwitserse frank

Op moment van schrijven is de koers 1,2007 en dus  vlak boven de grens van 1,20. De SBN drukt veel geld bij en koopt daarvoor euro’s, in de hoop dat de euro gaat stijgen en  weer ruim boven de 1,20 uitkomt.

Seizoensmodel EURCHF

Kijken we naar ons seizoensmodel, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de SBN binnenkort flink ‘aan de bak’ moet, want deze week en met name begin januari zien we een forse duikeling in de koers. Te verwachten valt dat de ketting rondom de koers van 1,20 weer behoorlijk strak komt te staan en de SBN op grote schaal moet interveniëren om dit evenwicht in stand te houden. Maar uiteindelijk zal de euro door de bodem van 1,20 zakken en dat zal ook de SBN niet kunnen tegenhouden. Een verder zakkende euro gaat de Zwitsers veel geld kosten. Als straks de kluizen van de SNB vol liggen met sterk in waarde gedaalde euro’s zullen ze met weemoed terugdenken aan de gouden tijden toen hun kluizen vol lagen met mooie blinkende goudstaven!

Meer lezen over valutaoorlogen en de aanstaande deflatie die ons en de wereldeconomie gaat verlammen? Download dan gratis het eerste hoofdstuk van ons boek op de site “Als geld je lief is“ of koop deze must have.

Elmer Hogervorst & Eric Mecking

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>