Als Geld je Lief is-Bescherm jezelf en je vermogen tegen een volgende grote crisis!

Elmer

Published: 61 articles

TRUMP: TARIEVEN EN TROEVEN

Elmer 0 Reactie

Eric Mecking heeft een column geschreven voor de nieuwe glossy ‘Epoque‘, getiteld: ‘Trump: tarieven en troeven’. Helaas kunnen we niet meer dan alleen de eerste pagina laten zien (zie tekst hieronder). Via deze link is het magazine te koop.

TRUMP: TARIEVEN EN TROEVEN

In de jaren dertig van de vorige eeuw begonnen de Verenigde Staten van Amerika een tarievenoorlog en tegelijk   veroorzaakte het faillissement van een grote bank in Europa een wereldwijde bankencrisis. Deze twee gebeurtenissen leidden tot een wereldwijde valutaoorlog waardoor de wereldhandel met 60% daalde en de economische crisis uitliep op een Grote Depressie. Aangezien Trump een nieuwe tarievenoorlog is begonnen en in Europa een grote bank op omvallen staat, rijst de vraag of de bestaande parallellen tot eenzelfde uitkomst zullen leiden?

Precies 10 jaar geleden, in september 2008, barstte de kredietcrisis in alle hevigheid uit met het faillissement van de Lehman Brothers bank, de op drie na grootste zakenbank van de VS. De daarop volgende vrije val van de wereldeconomie werd veroorzaakt door een kapitalistisch systeem waarin te veel risico’s waren genomen, te veel en te grote hefbomen waren gebruikt, te veel schuld was gemaakt, enzovoort.

Het woord krediet is afgeleid van het Latijnse woord ‘credere’, dat geloven betekent. Geld uitlenen is een kwestie van vertrouwen dat alles wordt terugbetaald. Ons kredietsysteem is dus een vertrouwenssysteem en de kredietcrisis was dus een vertrouwenscrisis. Vertrouwen wordt geschaad als blijkt dat bezittingen en/of inkomsten waarop kredieten zijn verstrekt, afnemen waardoor  terugbetalen steeds problematischer wordt. En dat geldt voor alles en iedereen: banken, bedrijven, burgers en overheden.

Tien jaar later blijkt het kredietprobleem alleen maar groter te zijn geworden omdat de totale schuldenberg in de wereld nog verder is opgelopen en tevens harder is gegroeid dan de wereldeconomie. We geven dus nog steeds stelselmatig meer uit dan we verdienen. Bovendien blijkt de mondiale schuld het recordbedrag van 247.000 miljard dollar te hebben bereikt met een wereldeconomie die 80 miljard bedraagt, slechts eenderde daarvan. Dit alles mogelijk gemaakt door de centrale banken met hun kunstmatig laag gehouden rentes. Precies tien jaar later blijkt ook opnieuw een systeembank op omvallen te staan. Dit keer de Deutsche Bank – de grootste bank van Duitsland en van Europa. Verder blijken landen sinds 2008 niet alleen elk jaar ongeveer vierhonderd nieuwe protectiemaatregelen te hebben genomen, maar met de komst van de Republikein Donald Trump als president van de Verenigde Staten dreigen de handelsmaatregelen uit te lopen op een handelsoorlog.

(…vervolg…in de glossy ‘Epoque’).

Zilveren munt blinkt als goud

Elmer 0 Reactie
Theo Besteman van De Financiële Telegraaf schreef afgelopen vrijdag een artikel genaamd “Zilveren munt blinkt als goud”. Ook Elmer Hogervorst werd daarvoor geïnterviewd.
Edelmetaal schiet omhoog in prijs

Foto: De Telegraaf

door Theo Besteman

AMSTERDAM – Ineens glimt zilver. Vanwege de lage spaarrente zoeken particulieren alternatieven. Goud had, als ‘gestold angstzweet’, de laatste maanden de reputatie in crisistijd zekerheid te bieden. Zilver is echter in opmars. Anders dan goud is het edelmetaal buiten crisistijden interessant als belegging.

De webwinkels in edelmetaal zijn terug. Net als de opkopers van goud en zilver op de markt en in winkelcentra. Particulieren kunnen hun gouden en zilveren ringen, klokjes, armbanden en muntencollecties overal verkopen. Vijf jaar geleden gingen talloze van deze webshops op de fles vanwege de dramatisch ingezakte prijs.

Lees hier meer (registreren bij DFT):

http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dftavond/25613129/__Zilveren_munt_blinkt_als_goud__.html?lightbox=false

Lees Meer →

“Neem de pijn van deflatie”

Elmer 0 Reactie

Afgelopen dinsdag 22 maart 2016 stond in het FD een column van Marcel de Boer, getiteld: “Helikoptergeld: een drastische oplossing voor als elke andere stimulans faalt”. Elmer Hogervorst en Eric Mecking schreven een korte reactie die als kop kreeg: “Neem de pijn van deflatie”. Zie hier het bericht en daaronder de losse tekst:FD-20160324-Pijn_van_Deflatie

Neem de pijn van deflatie

Geschreven door: Elmer Hogervorst en Eric Mecking
De Duitse filosoof Georg Hegel schreef dat de geschiedenis ons leert dat mensen niets leren van de geschiedenis. Hieraan moesten wij denken bij het lezen van ‘Helikoptergeld: een drastische oplossing voor als elke andere stimulans faalt’ (FD 22 maart 2016).

Triest dat het FD een paginagroot artikel wijdt aan deze bizarre gedachte van Europese bestuurders.

Helikoptergeld is flauwekul en slechts voer voor academici.

In de praktijk gaat de afbouw van te hoge schulden gepaard met deflatie. We zijn nu niet bereid om de pijn daarvoor te nemen en hoe langer we dat uitstellen, des te harder de klap straks aankomt. Het is slechts een kwestie van tijd eer de deflatie toeslaat. Misschien heeft Hegel ongelijk en leren we wel, maar van onze eigen ervaringen, die we dan als norm nemen, vanuit de arrogante gedachte dat we slimmer zijn dan onze (voor)ouders.

Elmer Hogervorst en Eric Mecking zijn auteurs van ‘Deflatie in aantocht’.

Interview maandagavond 14 maart 2016

Elmer 0 Reactie

Afgelopen maandag 14 maart, waren Eric Mecking en Elmer Hogervorst live te horen bij StudioCentraal. Het programma duurt van 20.00 tot 22.00 uur, wij zaten in het tweede deel, van 21.05 tot 22.00 uur. Het interview vloeide voort uit het opiniestuk dat Eric schreef op verzoek van het Reformatorisch Dagblad. Luister de uitzending terug, klik hier.

StudioCentraal

Het ergste voor de economie moet nog komen

Elmer 11 Reactie

Op verzoek van het Reformatorisch Dagblad schreef Eric Mecking een opiniestuk voor de krant van maandag 8 maart. Hieronder zijn column.

2015-08-24 16:22:57 AMSTERDAM - Een grafiek op het computerscherm van een beursmedewerker toont de daling van de AEX-index. De aandelenbeurs staat zwaar in het rood. De AEX-index raakte alle sinds de jaarwisseling opgebouwde winst kwijt en koerste af op het zwaarste verlies in jaren. Ook elders in Europa werd een ravage aangericht op de aandelenmarkten. ANP EVERT ELZINGA

2015-08-24 16:22:57 AMSTERDAM – Een grafiek op het computerscherm van een beursmedewerker toont de daling van de AEX-index. De aandelenbeurs staat zwaar in het rood. De AEX-index raakte alle sinds de jaarwisseling opgebouwde winst kwijt en koerste af op het zwaarste verlies in jaren. Ook elders in Europa werd een ravage aangericht op de aandelenmarkten. ANP EVERT ELZINGA

08-03-2016 08:00 | gewijzigd 08-03-2016 10:32 | Eric Mecking

De financiële en economische crisis is nog lang niet voorbij, waarschuwt Eric Mecking. De economie staat op het punt van bezwijken onder de nog steeds groeiende berg schulden, met alle dramatische gevolgen van dien.

In december 2008 schreef ik in deze krant een artikel met als kop: ”Het ergste moet nog komen”. Komen er zeven jaar later, na zeven magere jaren –veel faillissementen, weinig economische groei en hoge werkloosheid– nu eindelijk zeven vette jaren? Het antwoord op deze vraag is: nee. Sterker nog, de kop van de vorige bijdrage kan zo weer als kop dienen, want het ergste moet wederom nog komen.

Sinds 2008 zijn wereldwijd de schulden (lees: het krediet) niet afgenomen maar zelfs met 40 procent toegenomen. Er is dus niets opgelost. Het probleem is eerder groter geworden. Sinds 2008 hebben centrale banken en overheden er alles aan gedaan om de financieel-economische crisis te bestrijden. Met weinig resultaat. Ondanks alle monetaire geweld van de Europese Centrale Bank (ECB) werd vorige week bekend dat de deflatie weer is teruggekeerd. Dat toont aan dat het beleid van ECB faalt en niets anders is dan dure symptoombestrijding. Door de rente kunstmatig te verlagen is de economie voor verdere terugval behoed, maar duurzame economische groei blijft uit.

Dodelijke cocktail

Bovendien worden de nadelige effecten van het lagerentebeleid steeds duidelijker. Spaarders, pensioenfondsen en verzekeraars krijgen het steeds moeilijker. Het geld gaat dan ook niet via de banken naar de burgers en de economie, maar naar de aandelenbeurzen. Sparen is uit, speculeren is in. Rijken worden rijker, armen armer. Het enige wat groeit van het lagerentebeleid zijn de bubbels op de effectenbeurzen, de bonussen van de bankiers en de voedselbanken voor de verarmende burgers.

Omdat dit beleid niet werkt, probeert de ECB net als Japan, Zweden, Zwitserland en zelfs de Verenigde Staten negatieve rentes in te voeren om banken te dwingen geld uit te lenen en op die manier de economie aan te zwengelen. Bovendien worden hun munten minder waard, zodat hun exporten zullen toenemen en sparen zelfs geld zal gaan kosten.

De gedachte alleen al. Te gek voor woorden. Economie is 50 procent psychologie, maar dat begrijpen economen niet. Je kunt een paard wel naar de bron brengen maar niet dwingen om te drinken. En een munt devalueren werkt slechts tijdelijk omdat op een gegeven moment elk land daartoe overgaat, waardoor het effect tenietgaat en er een dodelijke cocktail ontstaat omdat het de deflatie laat doordenderen. Ook zullen burgers met negatieve rentes hun spaargeld van de bank halen en thuis opslaan in hun matrassen, kasten en kluizen.

Daarom zal de volgende stap zijn dat overheden het contante geld zo veel mogelijk willen uitbannen en het liefst helemaal over gaan op digitaal geld, zodat er meer belastinggeld geïnd kan worden. Dat zal de definitieve doodsteek betekenen voor de economie. Banken zullen leegbloeden en goud en zilver zullen aan een gigantische opmars beginnen.

Beursdaling

De ongekend sterke daling begin dit jaar van de aandelenbeurzen was al een schot voor de boeg. Want beurzen lopen altijd voor op de economie: een sterke beursdaling kondigt altijd een verslechterende economie aan. En zelfs China, dat jarenlang mondiaal de economische kar trok, ontspringt dit keer de dans niet. Ook de belangrijkste cycli –die van Kondratieff, Elliott Wave en de demografische en de businesscyclus– laten zien dat we de komende jaren –tot circa 2020– economisch de diepte ingaan.

Overheden zullen hun schulden zo zien stijgen dat menigeen terugdenkt aan Griekenland en twijfelt aan hun solvabiliteit. Belastingen zullen worden verhoogd, waardoor de koopkracht van de (vergrijzende) bevolking verder zal verslechteren en de deflatie versterkt wordt. Rentes zullen stijgen omdat financiers meer rendement eisen voor de hogere risico’s van hun kapitaalverstrekking. Het begin van het einde, want elke verhoging van de rente betekent een enorme toename van de met schulden beladen overheden.

Drie grote D’s

Burgers zullen bovendien hun stem laten gelden en hun wantrouwen uiten tegenover de huidige politici, zowel in Brussel als in Washington. Na de dreigende Grexit is er nu een Brexit aan de orde en slaat Trump toe in de Verenigde Staten van Amerika. Ontevreden burgers zullen de gevestigde orde omverwerpen, omdat deze de problemen niet heeft opgelost maar voor zich uit heeft geschoven. Dit zal gepaard gaan met grote politieke en maatschappelijke onrust, die de economische orde nog verder zal verslechteren. Kortom, de drie grote D’s zullen definitief toeslaan: demografie, deflatie en depressie.

De geschiedenis van de jaren dertig zal ons hierbij als leidraad kunnen dienen. Het is daarom zinnig de komende jaren wat minder te vertrouwen op het oordeel van politici en economen, en wat meer op dat van historici.

De auteur is financieel historicus en schreef samen met Elmer Hogervorst ”Deflatie in aantocht” (9e druk) en ”Geld, goud en zilver” (2e druk).

Goudprijs glimt maar nog ver van piek

Elmer 0 Reactie
Afgelopen zaterdag stond een interview met (o.a.) Elmer Hogervorst bij de Telegraaf online over de sterke stijging van goud. Lees het interview hieronder of hier.
Geld Goud Zilver Cover
za 13 feb 2016, 16:23

Goudprijs glimt maar nog ver van piek

door Theo Besteman

AMSTERDAM – Zo hard als de angst in de financiële markt sloeg deze week, zo relatief rustig bleef de prijsstijging van goud. De vraag naar fysiek goud is enorm, maar de prijspiek is nog ver verwijderd. De huidige stijging kan snel doorzetten, stellen goudexperts.

 De goudprijs ging deze week naar $1263 per troy ounce (31,1 gram), 7% meer in vijf handelsdagen, en meteen het hoogste niveau in een jaar.

Terwijl bankaandelen dit jaar alleen al rond 30% verloren, is goud als de traditionele vluchtheuvel voor beleggers weliswaar even de beste belegging van de week, maar nog ver verwijderd van de piek bij $1772 van september 2012.

Grote vraag

Goudinkopers en handelaren in fysiek goud zuchten onder de vraag van klanten naar het edelmetaal. Sinds begin januari is de omslag naar extra vraag echt in de markt gekomen, constateren zij in koor.

Vooral toen de centrale bank van China bij herhaling moest ingrijpen in zijn munt en de economie ontstond een zichtbare kentering in aantallen telefoontjes. ,,Beleggers kregen opeens angst”, aldus een goudhandelaar.

Tot dan hadden banken als Rabo $500 als richtprijs voor dit jaar in de boeken, rekenend op een stijgende dollar, ABN Amro bewoog al richting $900.

Tegen crisis

,,Fundamenteel is er toen wat gaan schuiven. Tussen 2012 en nu hebben we niet zo’n grote vraagtoename gezien. De prijs maakt voor velen niet eens meer uit; ze willen het goud nú, tegen de crisis”, aldus Marleen Evertsz, directeur van GoldRepublic dat fysiek goud aanbiedt.

Bij branchegenoot Doijer & Kalff staat de telefoon roodgloeiend. ,,Particulieren hebben angst, ze kopen het als risicodekking.”

Particulieren en ondernemers kopen om zeer uiteenlopende redenen.

,,Er zijn toenemende zorgen over de degelijkheid van Europese banken. NIet alleen Griekse en Italiaanse, maar ook Deutsche Bank staat onder druk”, constateert Sander Noordhof van Goudstandaard, dat fysiek goud in opslag aanbiedt. Het bedrijf zag eveneens een grote toename van kopende klanten ziet.

Overstap

Gevoegd bij een daling van de dollar, omdat de markt niet meer dan vier renteverhogingen in 2016 door de Federal Reserve ziet, de brandhaarden in het Midden-Oosten en de raketproef in Noord-Korea, maakt het dat veel particulieren overstappen naar goud.

In fysiek goud, maar de instroom in papieren etf’s in goud zijn ook al met 10% gestegen dit jaar.

Trauma’s 2003 en 2008

,,Vermogende families, wealth funds en rijkere particulieren kiezen voor goudbeleggingen, omdat ze ook vrezen voor confiscering van hun vermogen als banken omvallen”, schetst Luc van Hecke van Amsterdam Gold, marktleider in de handel van fysiek goud en zilver.

,,Veel mensen hebben het trauma’s van de financiële crises van 2003 en 2008 meegemaakt. Toen raakten ze een groot deel van hun vermogen kwijt. Met deze crisis komen al die trauma’s weer boven. Ze willen het probleem voor zijn en kopen goud”, merkt Van Hecke.

Deze uitbraak gaat, anders dan recente veranderingen, met kracht en volume gepaard, aldus Willem Middelkoop, directeur van Commodity Discovery Fund en auteur van ‘Goud en het geheim van geld’. Tot nu toe verloren beleggers in goud fors geld.

Goudproductie gewild

,,De kans is groot dat de correctie van de edelmetaalprijzen sinds 2011 nu is afgerond.” Daarvoor waren eerder signalen. ,,Goud was in andere valuta al eerder uit de down trend gebroken”, zegt hij. ,,Daarmee is ook het herstel begonnen van aan edelmetaal gerelateerde bedrijven en aandelen.”

De cruciale HUI-index van goudproducerende bedrijven is al meer dan 50% gestegen sinds de bodem in januari. ,,Kortom, dit ziet er voor de prijsontwikkeling van goud zeer veelbelovend uit”, aldus Middelkoop.

Westen stapt in

Vooral centrale banken en grote westerse institutionele partijen geven de doorslag in goudaankopen, constateert Jan Nieuwenhuijs, een onafhankelijke goudexpert.

,,China alleen al kocht afgelopen jaren de helft van alle goud uit de wereldmarkt op”, stelt hij. ,

,Nu stappen westerse partijen in vanwege de geringe Europese en Amerikaanse groei, en omdat ingrepen van centrale bank nauwelijks werken.”

Leidt de stijgende prijs snel tot extra productie? Uiterst onwaarschijnlijk, reageert Nieuwenhuijs.

Mijnbouwers traag

,,De huidige piek in de prijs is te klein om de mijnen weer volop aan te zwengelen. Het duurt bovendien jaren voordat mijnbouwers kunnen reageren. In China”, zo illustreert hij, ,,was in 2015 voor het eerst sinds jaren de productie afgenomen. Dat was een reactie op de dalende prijs sinds 2013.”

De fundamentals zijn niet spectaculair verslechterd, oordeelt Elmer Hogervorst, auteur met Erik Mecking van ‘Geld, goud en zilver’. Dat moet nog komen.

,,Het verslechtert heel geleidelijk aan. Wanneer goud en zilver straks parabolisch gaan stijgen, zullen we zien dat de fundamentals dramatisch verslechteren.”

Instapmoment

Al jaren zijn oorzaak en gevolg omgedraaid, stelt Hogervorst. ,,Goud en zilver kondigen aan dat het nieuws en de geopolitieke toestand in de wereld dramatisch gaat verslechteren in de komende twee jaar.”

Dit jaar zal goud volgens Hogervorst eerst ‘uitbodemen’ om dan in 2017 en 2018 fors te stijgen. In het najaar van 2016, oktober tot de december, verwacht hij eerst nog een ,,stevige correctie’ van de goudprijs. ,,Een ideaal instapmoment.”